Verplichte certificering per juli 2017 zonneboiler installateurs

Per 1 juli 2017 moet u als installateurs beschikken over een certificaat van bekwaamheid om een zonneboilersysteem te mogen plaatsen. Dit betekent dan ook dat de premies voor zonneboilers gekoppeld worden aan de certificering van bekwaamheid. 

Wat houdt dit precies in?

  • Het certificaat van bekwaamheid wordt toegekend op basis van het volgen van een erkende opleiding, het slagen voor een examen, toegang tot het beroep en relevante beroepservaring.
  • Voor het aanvragen van de zonneboilerpremie moet de installateur beschikken over het RESCert-certificaat van zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen, omdat het certificeringsnummer op het premieaanvraagformulier vermeld moet worden.
  • Op het moment dat u als installateur niet beschikt over een certificaat van bekwaamheid dient u zich te laten bijstaan door een extern installateur of keuringsorganisatie.

Waarom is het voor u als installateur voordeling om te beschikken over het certificaat van bekwaamheid?

  • Het plaatsen van zonneboilersystemen is alleen weggelegd voor bekwame vaklui. 
  • Door middel van het certificaat heeft u zwart op wit staan dat u in staat bent om een zonneboilersysteem vakkundig te plaatsen. Dit wekt vertrouwen bij uw klanten.
  • In het verleden zijn er te veel installaties geplaatst met technische mankementen, een te lage opbrengst of met een te korte levensduur. Door uw certificaat kunt u de klant verzekeren dat u hoog kwalitatieve systemen plaatst. 
  • De consument zal alleen voor een gecertificeerde zonneboiler installateur kiezen om de opdracht uit te voeren, omdat zij uw certificeringsnummer nodig hebben om premie te kunnen ontvangen. 
  • De hoge energieprijzen, doelstellingen voor CO2 vermindering, interessante premies en de verplichting om nieuwbouw energie neutraal te maken, zorgen ervoor dat de vraag naar duurzame energie vergroot. U kunt op deze kans inspelen, mits u gecertifieerd bent. 

Waar kunt u zich opgeven voor de RESCert cursus?

Onderstaande link laat een lijst zien van alle erkende RESCert opleidingen en examens:

https://rescert.be/nl/wie-doet-wat/erkende-opleidingsinstellingen

Het cursusgeld kan deels terugbetaald worden door middel van financiële tegemoetkomingen. Vraag hiernaar bij het opleidingsinstituut!