zonneboiler of zonnepanelen?

Uit onderzoek blijkt: zonneboiler levert een hoger rendement

Het omzetten van zonne-energie in warmte gebeurt tot vier keer zo efficiënt als het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Simpel gezegd:  met een zelfde oppervlakte aan collectoren wek je drie tot vier keer meer energie op!
Bovendien is door Kiwa en TNO aangetoond dat Rivusol-systemen het hoogste rendement halen in de markt van zonneboilers. Dit wordt mede bereikt doordat  Rivusol in haar zonneboiler-systemen gebruik maakt van hoogvacuüm glazen buizen in de zonnecollectoren.

Het is dus interessanter om te investeren in een zonneboiler dan in zonnepanelen. Om het verschil tussen beiden systemen te verduidelijken, wordt in onderstaand voorbeeld uitgegaan van een oppervlakte van 5 m2 aan zonnepanelen of zonnecollectoren. Het verschil spreekt voor zich!

Zonnepanelen zijn minder efficient dan een zonneboiler Meer rendement met een Rivusol zonneboiler
Opbrengst zonnepanelen: 540 kWh

Huis met (photovoltaïsche) zonnepanelen:
3 panelen van 1 x 1,64m is in totaal 5 m2 oppervlak.
Opbrengst Rivusol zonnecollectoren: 2000 kWh

Huis met Rivusol-zonnecollectoren:
30 vacuümbuizen; verbruik 175 l/dag; oppervlak is 5 m2

Zonnepanelen en zonneboiler combineren

Een combinatie van een zonneboiler met zonnepanelen is de meest duurzame oplossing indien geld geen probleem is. Je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt dan aanzienlijk lager doordat de zonneboiler gebruikt wordt voor de verwarming van het water en huis, terwijl de zonnepanelen gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit.

Als je voor de keuze staat omtrent een zonneboiler of zonnepanelen, denk er dan niet alleen aan dat de aanschaf van een zonneboiler een stuk voordeliger is, maar dat het ook tot vier keer meer energie oplevert in de vorm van warmte!

En zoals onderzoek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) aantoont, is het aandeel dat warmte heeft in ons energieverbruik bijna twee-en-een-half keer groter dan het aandeel dat elektriciteit heeft.

Als je duurzaamheid nastreeft, dan zal duidelijk zijn dat de keuze voor een zonneboiler een stuk milieu-ontlastender is dan de keuze voor zonnepanelen.