Het energieonderzoek van de CERN

Onderzoek naar thermische zonne-technologieën en toepassingen.

CERN onderzoek naar het energieverbruik in Europa 2008.De presentatie van het onderzoek van de CERN (Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek) geeft een overzicht van de verschillende markt-toepassingen (warm water en verwarming, ruimteverwarming en-koeling, ontzilting, zwembad verwarming, industriële processen en productie van elektriciteit). Het geeft ook gegevens over de Europese energiemarkt en het marktaandeel van de verschillende zonne-energie. Het document geeft de markt drivers voor thermische zonne-energie en de prognoses voor de komende jaren.

Dit onderzoek is ter voorbereiding van wat de CERN Transfer Technologies noemt. De CERN heeft onderzoek gedaan naar High Performance zonnecollectoren en is daarbij uitgekomen op een vacuüm vlakke plaat collector.


Evacuable Flat Panel Solar Collector

"Zonnecollectoren, in het bijzonder flat-panel zonnecollectoren, zijn bekende apparaten die gewoonlijk worden gebruikt voor het absorberen en zonne-energie-overdracht in een verzameling vloeistof. In principe, zonnecollectoren bestaan ​​uit een zwart absorberen cilinder of plaat die in een behuizing die frontaal wordt afgesloten door een transparant venster paneel. Als gevolg van de verdunde aard van de zonne-energie het licht, om de bedrijfstemperatuur te verhogen door het verminderen van de warmteverliezen, kunnen zonnecollectoren worden geëvacueerd tijdens het gebruik van gas convectie en moleculaire geleiding te elimineren. Zeer hoge temperaturen kan ook worden bereikt door het licht scherpstellen. Echter alleen direct licht gericht, terwijl de diffuus licht verloren gaat." (Bron CERN website)

De hele presentatie kan je downloaden via deze link.

CERN in een notendop

CERN (opgericht in 1954), de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, is één van de grootste en meest gerespecteerde centra voor wetenschappelijk onderzoek. Het bedrijf onderzoekt fundamentele fysica met als doel te achterhalen  waar het Universum van gemaakt is en hoe het werkt. Bij CERN, zijn 's werelds grootste en meest complexe wetenschappelijke instrumenten gebruikt om de elementaire bouwstenen van de materie bestuderen - de fundamentele deeltjes. Door het bestuderen van wat er gebeurt als deze deeltjes botsen, natuurkundigen leren over de wetten van de natuur.

Bekijk voor meer informatie de Technology Transfer Group van de CERN.